ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جایزه ویژه جشنواره تابستانی ارسال 1 به 737777 جایزه ویژه جشنواره تابستانی یک صندوقچه طلا و یک سفر به کیش
2 کافه گردش ارسال رایگان عدد 1 به 205750 × روزانه 20 عدد شارژ 10.000 ریالی
3 لینگوگپ ارسال عدد 1 به 737291 × روزانه 20 عدد شارژ 10.000 ریالی
4 سالنامه ارسال یک به 61221 × روزانه 20 عدد شارژ 10.000 ریالی
5 زنگ تفریح ارسال یک به 737277 × روزانه 20 عدد شارژ 10.000 ریالی
6 کلیک ارسال رایگان عدد 1 به 305001 × روزانه 20 عدد شارژ 10.000 ریالی

سرویس های قبلی