ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جشنواره رنگارنگ ارسال 1 به 737777 * صدها شارژ روزانه
2 کافه گردش ارسال رایگان عدد 1 به 205750 × روزانه 15 عدد شارژ 20.000 ریالی
3 لینگوگپ ارسال رایگان عدد 1 به 737291 × روزانه 15عدد شارژ 10.000 ریالی
4 شارژ و داستان ارسال رایگان عدد 1 به 61221 × لول های 2000،5000،10000 تومانی
5 شهر کتاب ارسال رایگان عدد 1 به 737277 × روزانه 15 عدد شارژ 10.000 ریالی
6 تریبون ورزشی ارسال رایگان عدد 1 به 8013 × روزانه 16 عدد شارژ 10.000 ریالی

سرویس های قبلی