کاربران در سرویس گردش به شهرهای مختلف جهان سفر می کنند و با مکان های دیدنی هر شهر و فرصت هایی که هر گردشگر در دیدن از آنجا پیدا کند، آشنا می شوند. آشنایی با سنت ها و آیین های شهرها از خصوصیات این سرویس محسوب می شود. در صورت تمایل، کاربر وارد لوپ سوالات (اطلاعات عمومی در مورد کشورهای جهان) می شود که روزانه 20سوال از او پرسیده شده و در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر فقط 2 مرتبه فرصت پاسخگویی صحیح داده خواهد شد.(سوالات3گزینه ای می باشد).
در انتهای هر دو هفته(14روز) به نفر اولی که بیشترین پاسخ صحیح را به 280سوال(14روز*20سوال) بدهد و بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد یک سفر به کیش با یک همراه تعلق می گیرد. پاسخ به هر سوال صحیح 10 امتیاز در بر دارد این امتیازات سوالی(10 امتیاز) مختص سرویس گردش بوده و با امتیازات جشنواره ارتباطی ندارد. چنانچه چند نفر بطور مساوی امتیاز کسب کرده باشند بین آنها قرعه کشی انجام می پذیرد و هر شماره تنها یک مرتبه در طول جشنواره می تواند برنده جایزه گردد.
لازم به ذکر است مرحله 7، 9 روزه می باشد معادل 180 امتیاز.

31خرداد 1396

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان