کاربران در سرویس گردش به شهرهای مختلف جهان سفر می کنند و با مکان های دیدنی هر شهر و فرصت هایی که هر گردشگر در دیدن از آنجا پیدا می کند، همچنین با میراث معنوی کشورهای مختلف مانند فرهنگ عامه مردم، غذاها و نوشیدنی های معروف، آداب و رسوم، جشن ها، افسانه ها و داستان ها، صنایع دستی و … آشنا می شوند. در این سرویس کاربران با مهم ترین مکان های تفریحی در شهرها و کشورهای مختلف آشنا می شوند و می توانند با بهره از این سرویس خودشان را به این مکان های بکر و بعضا مهجور برسانند. در این سرویس در انتهای پیام، در صورت تمایل کاربر وارد لوپ سوالات 3گزینه ای (اطلاعات عمومی در مورد کشورهای جهان) می شود که روزانه 5سوال از او پرسیده شده و در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر 2 مرتبه فرصت پاسخگویی داده خواهد شد.(سوالات3گزینه ای می باشد) همچنین روزانه به 15 نفر اولی که زودتر به سوالات پاسخ صحیح بدهند نفری یک شارژ 20.000ریالی اهدا خواهد شد..

ارسال رایگان 1 به 205750 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 205750
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

تاریخ شروع
1 مهر 1397
تاریخ پایان
30 آذر 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 30 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان