در سرویس گردش محتواهایی با موضوع گردشگری(جاذبه های جهانی و ایرانی) برای کاربران ارسال می شود و در انتهای پیام، در صورت تمایل کاربر وارد لوپ سوالات 3گزینه ای (اطلاعات عمومی در مورد کشورهای جهان) می شود که روزانه 20سوال از او پرسیده شده و در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر 2 مرتبه فرصت پاسخگویی داده خواهد شد.(سوالات3گزینه ای می باشد). در انتهای هر دو هفته(14روز) به نفر اولی که بیشترین امتیاز از پاسخ های صحیح را به 280سوال(14روز*20سوال) داشته باشد،جوایزی ارزنده تعلق می¬گیرد. پاسخ به هر سوال صحیح 10امتیاز در بر دارد، این امتیازات سوالی(10 امتیاز) مختص سرویس گردش بوده و با امتیازات جشنواره ارتباطی ندارد. شروع ماراتن سوالات از زمان معینی بعد از اتوشارژ روزانه آزاد شده تا حق کاربران ضایع نگردد و قبل از آن زمان سوالی را دریافت نمی نمایند. چنانچه چند نفر بطور مساوی امتیاز کسب کرده باشند به اولین نفر که از نظر زمانی به امتیاز نهایی دست پیدا کرده باشد تعلق خواهد گرفت و هر شماره تنها یک مرتبه در طول جشنواره می تواند برنده جایزه گردد. جایزه دو هفته ایی 1 الی 6 ، تبلت و هفته آخر یک دوربین عکاسی خواهد بود. لازم به ذکر است مرحله آخر دوهفتگی، 9 روزه می باشد و معادل 1800 امتیاز (9روز*20سوال)

ارسال رایگان 1 به 205750 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 205750
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
ورود به لوپ سوالات رالی:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان