کاربران در سرویس گردش به شهرهای مختلف جهان سفر می کنند و با مکان های دیدنی هر شهر و فرصت هایی که هر گردشگر در دیدن از آنجا پیدا کند، آشنا می شوند. آشنایی با سنت ها و آیین های شهرها از خصوصیات این سرویس محسوب می شود. در صورت تمایل، کاربر وارد لوپ سوالات (اطلاعات عمومی در مورد کشورهای جهان) می شود که روزانه 15سوال از او پرسیده شده و در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر 2 مرتبه فرصت پاسخگویی داده خواهد شد.(سوالات3گزینه ای می باشد).
در انتهای هر دو هفته(14روز) به نفر اولی که بیشترین امتیاز از پاسخ های صحیح را به 210سوال(14روز*15سوال) داشته باشد،کمک هزینه یک سفر تفریحی به یک مکان توریستی تعلق می¬گیرد. پاسخ به هر سوال صحیح 10امتیاز در بر دارد، این امتیازات سوالی(10 امتیاز) مختص سرویس گردش بوده و با امتیازات جشنواره ارتباطی ندارد. چنانچه چند نفر بطور مساوی امتیاز کسب کرده باشند به اولین نفر که از نظر زمانی به امتیاز نهایی دست پیدا کرده باشد تعلق خواهد گرفت و هر شماره تنها یک مرتبه در طول جشنواره می تواند برنده جایزه گردد.
لازم به ذکر است مرحله آخر دوهفتگی، 9روزه می باشد و معادل 1350 امتیاز(9روز*15سوال)

ارسال رایگان 1به 205750
عضویت رایگان میباشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 205750
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
ورود به لوپ سوالات:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان