این سرویس در جهت آشنایی بیشتر با رایانه، محیط مجازی و آموزش نرم افزارهای کامپیوتری و گرافیکی ، تلفن همراه و همچنین فوت و فن های محیط مجازی و …. اجرا می گردد. با توجه به استفاده چشم¬گیر مردم از کامپیوتر و محیط مجازی، اهمیت فراگیری برنامه های کاربردی آن در دنیای امروزی، نیاز است تا قشرهای مختلف به خصوص جوانان و نوجوانان که بیشتر در ارتباط با این موضوع هستند آموزش های لازم و راهکارهای کلیدی را دریافت کنند. در این دوره تاکید بیشتر روی محتواهایی است که به تشریح راهکارها و فوت و فن های دنیای مجازی و اپلیکیشن می پردازد.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می توانند با درخواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند. همچنین روزانه به 100 نفر اولی که زودتر به سوال دوم پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1به 305001
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 305001
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مر
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100امتیاز

تاریخ شروع
1دی 1396
تاریخ پایان
29اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان