سرویس معما پلاس مجموعه ای از معماهای جالب، سرگرم کننده و آموزنده است که با آن ذهن کاربر تقویت و سرگرم خواهد شد به این صورت که که در آن روزانه یک محتوا آموزشی، سرگرمی و دانستنی به کاربر ارسال شده و سپس برای کاربر در صورت تمایل 2 معما ارسال شده (3گزینه ای) که در صورت علاقه مندی و با درخواست خود به آنها پاسخ داده تا با کمک آنها امتیازات خود را افزایش دهد.
هدر معماها نیز موضوعات مرتبط با معما یا جملات بزرگان و سخنان فلسفی می باشد. همچنین روزانه به 5نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به محتوای معمای دوم بدهند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1به 61221
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامکهای بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 61221
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب .کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان