سرویس «های دکتر» می کوشد تا با جدیدترین روش های مرسوم (ترجیحا علمی یا سنتی) مواردی را در اختیار کاربران قرار دهد تا آنها بتوانند با کمک آنها به آراستگی، بهداشت، سلامت و زیبایی خود بیفزایند.
دانستن نکاتی از زیبایی که سلامتی افراد را نیز به همراه داشته باشد قطعا می تواند انسان را نسبت به عموم متمایز کند؛ هدف از ارائه این سامانه حفظ سلامت کاربران در کنار آموزش نکاتی است که بتوان با بهره گیری از آنها به زیبایی های خود افزود.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2 سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می توانند در صورت علاقه مندی و با درخواست خود به آنها پاسخ دهند تا با کمک آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

31خرداد 1396

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان