سفرنامه همان گونه که از نامش پیداست به اتفاقاتی که احتمالا در سفر هر فرد به مکانی خاص امکان رودررویی با آن مهیا می شود، اختصاص می یابد. در این سرویس کاربران با مهم ترین مکان های تفریحی در شهرها و کشورهای مختلف آشنا می شوند و می توانند با بهره از این سرویس خودشان را به این مکان های بکر و بعضا مهجور برسانند. نکات مهم در سفرها، ایمنی، بهداشتی و … از جمله مواردی است که دربر گیرنده محتوای این سرویس می باشد.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2 محتوای دیگر با درخواست خود کاربر ارسال می گردد.

31خرداد 1396

تاریخ شروع
1فروردین 1396
تاریخ پایان
31خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
31سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان