سرویس یک قرن سینما سعی می کند سینما و تاریخ آن را از ابتدا یعنی از ساخت اولین فیلم صامت به وسیله برادران لومیر و از منظری جدید ببیند، شناخت کارگردانان بزرگ سینما، بازیگران مشهور، سبک های هنری و روند های فیلم سازی در تاریخ سینما، همچنین عوامل مختلف فیلم، مضامین فیلمی و ارتباط آن با جریان های تاریخی در طی قرن بیستم و به طور کلی، موضوعات مختلف در خصوص سینما از مسائلی هستند که سرویس یک قرن سینما به آن می پردازد. بجز محتوای روزانه که برای کاربران ارسال می شود، آنها می توانند به درخواست خود روزانه 2 سوال در همین حوزه را پاسخ دهند. همچنین این سرویس به موضوعات فیلم های سینمایی شرکت پارس ویدئو نیز اختصاص دارد.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان