کاربران در سرویس گردش به شهرهای مختلف جهان سفر می کنند و با مکان های دیدنی هر شهر و فرصت هایی که هر گردشگر در دیدن از آنجا پیدا کند، آشنا می شوند. آشنایی با سنت ها و آیین های شهرها از خصوصیات این سرویس محسوب می شود. در صورت تمایل، کاربر وارد لوپ سوالات (اطلاعات عمومی در مورد کشورهای جهان) می شود که روزانه 20سوال از او پرسیده شده و در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر فقط 2 مرتبه فرصت پاسخگویی صحیح داده خواهد شد.(سوالات3گزینه ای می باشد).
در این سرویس پاسخ به هر سوال صحیح 10 امتیاز در بر دارد که در انتهای هفته بین تمامی کاربرانی که به سوالات پاسخ داده باشند و امتیاز کسب کرده باشند قرعه کشی مخصوصی(بلیط سفر به کیش) انجام خواهد شد و امتیاز بیشتر شانس بیشتر در برنده شدن را دربر خواهد داشت. این امتیازات سوالی(10 امتیاز) مختص قرعه کشی هفتگی گردش بوده و با امتیازات جشنواره ارتباطی ندارد.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان