کاربران در این سرویس، روزانه یک نظر سنجی در مورد موضوعات مختلف مانند بازی های فوتبال ایران یا کشورهای خارجی و دیگر اتفاقات لیگ و غیره را دریافت می نمایند. همچنین کاربران سرویس نتایج روزانه به درخواست خود می توانند سوالی دریافت نمایند که مرتبط با نظرسنجی آن روز است که نظر خود را از بین سه گزینه طرح شده اعلام کنند.
لازم به ذکر است در زمان مسابقات لیگ بعلت وقفه های زمانی مختلف و یا حساسیت خاص یک بازی که نظر سنجی یک مسابقه تکرار میگردد، کاربران بجای نظر سنجی که دفعه اول پاسخ داده اند یک سوال جدید در مورد آن بازی دریافت می نمایند. همچنین روزانه به 5نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به سوال دوم درخواستی را بدهند، به هر نفر یک شارژ 10.000 ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 8030
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8030
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
شرکت در نظرسنجی:200 امتیاز
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان