کاربران در این سرویس، روزانه یک نظر سنجی در مورد موضوعات مختلف فوتبالی از جمله اتفاقات و بازی های فوتبال ایران و غیره دریافت می کنند. محتوای نخست سرویس نتایج، مطرح کننده یک موضوع فوتبالی است که طی آن کاربر باید از بین 3 گزینه مطرح شده، یک مورد را به عنوان نظر خود انتخاب کند.
شایان ذکر است که کاربر در سرویس نتایج علاوه بر سوال نظر سنجی، می تواند به سوال مختص به آن روز نیز پاسخ دهد و از امتیاز و نکته آن سوال نیز بهره مند شود.

ارسال رایگان 1 به 8030
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8030
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
شرکت در نظرسنجی:300 امتیاز
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29 اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30
هزینه هر پیامک
120 تومان