روزانه یک محتوای فوتبالی ارسال می شود و در صورت درخواست کاربر بازی شروع می شود. کاربر ابتدا باید موقعیت خود را به عنوان دروازه بان و یا مهاجم مشخص کند سپس لیست بازیکنان را دریافت می کند که می تواند با توجه به بازیکنان مورد علاقه خود ، یک نفر را به عنوان زننده شوت و یا دریافت کننده پنالتی انتخاب کند. در نهایت با انتخاب 1 نقطه از 9 نقطه تور دروازه پنالتی خود را بزند.

ارسال رایگان 1 به 737318
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 737318
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
گل شدن پنالتی :300 امتیاز
گل نشدن پنالتی:200 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29 اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30
هزینه هر پیامک
120 تومان