کاربران در این سرویس، روزانه یک نظر سنجی در مورد موضوعات مختلف مانند بازی های لیگ برتر ایران و دیگر اتفاقات لیگ و غیره دریافت می کند. کاربران سرویس نتایج روزانه سوالی دریافت می نمایند که شامل نظر سنجی در مورد نتایج بازی های لیگ و موارد دیگر است که نظر خود را از بین سه گزینه طرح شده اعلام می کنند
شایان ذکر است که کاربر در سرویس نتایج بغیر از سوال نظر سنجی میتواند به سوال مختص به آن روز نیز پاسخ دهد و همچنین در کنار آن، مطلب و محتوای خاص و ويژه آن روز را دریافت خواهد کرد.

31 خرداد 1396

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان