کاربران در این سرویس، روزانه یک نظر سنجی در مورد موضوعات مختلف فوتبالی از جمله اتفاقات و بازی های فوتبال ایران و غیره دریافت می کنند. محتوای نخست سرویس نتایج، مطرح کننده یک موضوع فوتبالی است که طی آن کاربر باید از بین 3 گزینه مطرح شده، یک مورد را به عنوان نظر خود انتخاب کند.
شایان ذکر است که کاربر در سرویس نتایج علاوه بر سوال نظر سنجی، می تواند به سوال مختص به آن روز نیز پاسخ دهد و از امتیاز و نکته آن سوال نیز بهره مند شود.
در این سرویس با توجه به علاقه¬مندی کاربران روزانه یک سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می¬توانند با درخواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند. همچنین روزانه به 50 نفر اولی که زودتر به سوال پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 8030 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می¬باشد و فقط در ازای دریافت پیامک¬های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8030
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
شرکت در نظرسنجی:300 امتیاز
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان