سرویس «قوانین فوتبال و ورزش» یک سرویس آموزشی محسوب می¬شود که در حوزه تخصصی فوتبال و سایر شاخه های فوتبال و ورزش فعالیت می¬کند. در این سرویس محتواهایی برای کاربران ارسال می شود که به آنها قواعد و قوانین فوتبال و سایر رشته های جذاب ورزشی را لحاظ تکنیکی و پزشکی ورزشی را آموزش می-دهد. آشنایی با اصول داوری و ¬آموزش نکاتی در باب سلامت ورزشکاران و کارمندان از جمله مواردی است که در این سرویس گنجانده شده است.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی گشته که اعضای این سرویس می¬توانند با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند و شانس خود را برای بهره مندی از جوایزه ویژه و خاص این سرویس افزایش دهند.

ارسال رایگان 1 به 8011 و یا ارسال عبارت OZV TOOP به 8282
کلید واژه قابل استفاده در این سرویس برای پاسخ دادن به تست ها “TP” می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “TP” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند. مثال: TP 2

ارسال رایگان عبارت LAGHV TOOP به 8282
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100TP می¬توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
150 تومان