سرویس «قوانین فوتبال و ورزش» یک سرویس آموزشی محسوب می¬شود که در حوزه تخصصی فوتبال و سایر شاخه های فوتبال و ورزش فعالیت می¬کند. در این سرویس محتواهایی برای کاربران ارسال می شود که به آنها قواعد و قوانین فوتبال و سایر رشته های جذاب ورزشی را لحاظ تکنیکی و پزشکی ورزشی را آموزش می-دهد. آشنایی با اصول داوری و ¬آموزش نکاتی در باب سلامت ورزشکاران و کارمندان از جمله مواردی است که در این سرویس گنجانده شده است.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی گشته که اعضای این سرویس می¬توانند با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند و شانس خود را برای بهره مندی از جوایزه ویژه و خاص این سرویس افزایش دهند.

ارسال رایگان 1 به 8011 و یا ارسال عبارت OZV TOOP به 8282
کلید واژه قابل استفاده در این سرویس برای پاسخ دادن به تست ها “TP” می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “TP” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند. مثال: TP 2

ارسال رایگان عبارت LAGHV TOOP به 8282
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100TP می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29 اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30
هزینه هر پیامک
150 تومان