کاربران در این سرویس، با گزیده هایی ارزشمند، تاثیرگذار و زیبا از متون کتاب های مختلف نویسندگان ایران و جهان، در زمینه های گوناگون مانند داستان و رمان، روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و … ، همچنین با سخنان بزرگان این حوزه آشنا می شوند.. همچنین در صورت علاقه مندی می توانند در ادامه با پاسخ به سوالات متنوع طرح شده در خصوص همان کتاب معرفی شده امتیازات خود را افزایش دهند. این سرویس به آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با آثار نویسندگان ایران و جهان کمک کرده و باعث گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین مخاطبان می شود.
در این سرویس با توجه به علاقه¬مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می¬توانند با درخواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند. همچنین روزانه به 15 نفر اولی که زودتر به سوال دوم پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 61221 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 61221
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب .کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد

تاریخ شروع
1 مهر 1397
تاریخ پایان
30 آذر 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 30 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان