محتوای این سرویس از مجموعه داستان های کوتاه، عبرت آموز، طنز، قطعات ادبی، زندگانی بزرگان، مشاهیر و … می باشد. کاربران پس از دریافت محتوای روزانه با سه نوع شارژ ایرانسل برای کسب هدیه مواجه می گردند که با انتخاب یکی از آنها وارد بازی جدیدی می شوند. گزینه ها شامل: شارژهای پنج، ده و بیست هزار تومانی می باشد که در گزینه اول(5هزار تومانی) باید به 5 سوال، درگزینه دوم (10هزار تومانی) به 10 سوال و گزینه سوم (20هزار تومانی) به 20 سوال، پاسخ صحیح دهد. لازم به ذکر است به پنج نفر اول (در هر نوع شارژ) که زودتر به سوالات پاسخ صحیح بدهند شارژهای مربوطه اهدا خواهد شد. در طول مراحل پاسخ به سوالات، به کاربر فقط 2 مرتبه فرصت پاسخگویی صحیح داده خواهد شد.(سوالات3گزینه ای می باشد)
شروع ماراتن سوالات از زمان ارسال اتوشارژ روزانه آزاد شده تا حق کاربران ضایع نگردد و قبل از آن زمان سوالی را دریافت نمی نمایند.
همچنین هر هفته از سرشماره رایگان اطلاعاتی در مورد این سرویس به کاربران ارسال خواهد شد.
در صورتی که شارژها به اتمام رسیده باشد و کاربر گذرواژه ورود به ماراتن را ارسال نماید به او اعلام خواهد شد که شارژ آن طبقه به اتمام رسیده است ولی در صورتی که در ماراتن وارد شود تا انتهای راه در مورد وجود یا اتمام شارژ اطلاع رسانی نخواهد شد.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان