سفرنامه همان گونه که از نامش پیداست به اتفاقاتی که احتمالا در سفر هر فرد به مکانی خاص امکان رودررویی با آن مهیا می شود، اختصاص می یابد. در این سرویس کاربران با مهم ترین مکان های تفریحی در شهرها و کشورهای مختلف آشنا می شوند و می توانند با بهره از این سرویس خودشان را به این مکان های بکر و بعضا مهجور برسانند. نکات مهم در سفرها، ایمنی، بهداشتی و … از جمله مواردی است که دربر گیرنده محتوای این سرویس می باشد.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 1 سوال طراحی می گردد که با در خواست خود و با پاسخگویی به آن سوال امتیازات خود را افزایش دهند و از جوایز ویژه بهره مند گردند.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان