کاربران در این سرویس، محتواهایی مبتنی بر اطلاعات، تاریخچه و اخبار حوزه علم،بازی، سرگرمی، دانش و … دریافت می کنند. کاربران در صورت علاقه مندی می توانند در ادامه با سوالات متنوع نظیر شعر یادت نره، بازی ریاضی، معما، لغت یابی، چیستان و … همراه شوند تا از این طریق امتیازات خود را افزایش دهند. این سرویس با بازی های متنوع خود در تلاش است تا کاربران را با بازی های بومی، سنتی و دنیای ضرب المثل ها، اشعار و… آشنا سازد.
در این سرویس با توجه به علاقه¬مندی کاربران روزانه 2سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می¬توانند با درخواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند. همچنین روزانه به 50 نفر اولی که زودتر به سوال دوم پاسخ صحیح بدهد نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 737277 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 737277
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مر
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان