سرویس «راز زیبایی» می کوشد تا با جدیدترین روش های مرسوم و ترجیحا علمی مواردی را برای کاربران ارسال کند که آنها بتوانند با کمک آنها به آراستگی، بهداشت، سلامت و زیبایی خود بیفزایند. دانستن نکاتی از زیبایی که سلامتی افراد را نیز به همراه داشته باشد قطعا می تواند انسان را نسبت به عموم متمایز کند؛ هدف از ارائه این سامانه حفظ سلامت کاربران در کنار آموزش نکاتی است که به زیبایی آنها کمک کند.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران روزانه 2 سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می توانند با در خواست خود و با پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان