سرویس تریبون ورزشی سرویسی تحلیلی، آموزشی و خبری فوتبال ایران می باشد که روزانه صبح در محتوا ارسالی کاربر علاوه بر دریافت تحلیل کارشناسی داوری بازی مورد بحث، 4مورد سرخط خبر دریافت می کند که در صورت تمایلشان می توانند متن کامل را دریافت نماید و در اتوشارژ عصرها تحلیل کارشناسی فنی یک بازی به همراه یک محتوای ورزشی در خصوص فوتبال ایران و خصوصا بازی مورد کارشناسی ارسال می شود.
همچنین در اتوشارژ صبح به 5 نفر اولی که با ارسال هر تیتر خبری (11-22-33– 44) مشروح خبرها را دریافت کنند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد(مجموعا 20 شارژ10،000 ریالی).
لازم به ذکر است هرکاربر روزانه فقط از یک سر تیتر خبری می تواند شارژ دریافت کند.

ارسال رایگان 1 به 8013 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8013
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

– سامانه کاربران وفادار هفتگی است و شنبه اول هر هفته مبالغ شارژهای مورد نظر به کاربران برنده تعلق می گیرد.

-به 3 کاربری که یک هفته در 3 سرویس عضو بمانند و روزانه حداقل به 1 سوال از هر سرویس پاسخ صحیح دهند و بالاترین امتیاز را کسب نمایند، شارژ 100،000 ریالی اهدا خواهد شد.

– به 5 کاربری که یک هفته در 5 سرویس عضو بمانند و روزانه حداقل به 1 سوال از هر سرویس پاسخ صحیح دهند و بالاترین امتیاز را کسب نمایند، شارژ 150،000 ریالی اهدا خواهد شد.

– به 8 کاربری که یک هفته در 8 سرویس عضو بمانند و روزانه حداقل به 1 سوال از هر سرویس پاسخ صحیح دهند و بالاترین امتیاز را کسب نمایند، شارژ 250،000 ریالی اهدا خواهد شد.

– به 10 کاربری که یک هفته در 10سرویس عضو بمانند و روزانه حداقل به 1 سوال از هر سرویس پاسخ صحیح دهند و بالاترین امتیاز را کسب نمایند، شارژ 500،000 ریالی اهدا خواهد شد.

***در این سامانه،کاربر می تواند در یک هفته هر تعداد سرویس را عضو شود و شارژ مربوط به آن را دریافت کند اما پس از اتمام هفته به مدت 7 روز امکان استفاده از سامانه وفاداری برای او وجود نخواهد داشت.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
به ازای هر درخواست متن کامل هر خبر: 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1397
تاریخ پایان
31 شهریور 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 62 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان