سرویس تریبون ورزشی سرویسی تحلیلی، آموزشی و خبری فوتبال ایران می باشد که روزانه صبح در محتوا ارسالی کاربر علاوه بر دریافت تحلیل کارشناسی داوری بازی مورد بحث، 4مورد سرخط خبر دریافت می کند که در صورت تمایلشان می توانند متن کامل را دریافت نماید و در اتوشارژ عصرها تحلیل کارشناسی فنی یک بازی به همراه یک محتوای ورزشی در خصوص فوتبال ایران و خصوصا بازی مورد کارشناسی ارسال می شود.
همچنین در اتوشارژ صبح به 10 نفر اولی که با ارسال هر تیتر خبری (11-22-33 – 44) مشروح خبرها را دریافت کنند نفری یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.
لازم به ذکر است هرکاربر روزانه فقط از یک سر تیتر خبری می تواند شارژ دریافت کند.

ارسال رایگان 1 به 8013 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می¬باشد و فقط در ازای دریافت پیامک¬های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8013
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
به ازای هر درخواست متن کامل هر خبر: 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 62 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان