بازی سرویس “کلمه بازی” جهت افزایش دانش کاربران طراحی شده است که در آن روزانه محتوا و بازی برای کاربران در نظر گرفته شده است. کاربران با استفاده از نکات آموزشی که در محتوای آن گنجانده شده است می توانند از آن در زندگی روزمره خود بهره ببرند. در این سرویس به زمینه های مختلف از جمله تجارت، مدیریت، فنون مذاکره، بازاریابی، کارآفرینی و… اشاره شده است. این سرویس حاوی مطالب آموزشی و محتوایی است. علاوه بر محتوای روزانه جدولی در اختیار کاربر قرار داده می شود که در آن از کلمات نامرتب و درهم ریخته که از محتوای ارسالی یا منبعی دیگر استفاده شده است، کلمه صحیح را حدس زده و امتیاز مربوط را دریافت می کند. همچنین یک گزینه راهنمایی نیز در سیستم قرار دارد که به کاربر کمک می کند کلمه را بیابد.

29 اسفند 1395

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
29 اسفند 1395
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان