این سرویس یک بازی فوتبال فانتزی می باشد که ابتدا کاربر یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر را بعنوان تیم خود انتخاب می نماید و بعد از آن شروع به چینش یک تیم از بین بازیکنان لیگ برتر در هر پست می نماید. زانه صبح ها کاربر تیم خود را مدیریت و تقویت نموده و نکات مربیگری، امکان تغییر بازیکنان، بازی تمرینی و بازی پنالتی می تواند انجام دهد و امتیاز کسب نماید. عصر ها هم در کنار محتوا دریافتی امکان برگزاری بازی دوستانه و رسمی را توسط تیم خود دارد که با نتایج خود امتیاز کسب می کند.
قدرت تیم انتخابی بر اساس ارزشگزاری بازیکنان در سایت های مرجع 90و ورزش3 می باشد که هر هفته بروز شده و مقابل تیم های دیگر همین قدرت باعث کسب نتیجه می گردد مه فردای آنروز به کاربر اعلام می گردد. بازی پنالتی که یکی از قابلیت های کسب امتیاز در صبح ها می باشد به این صورت است که یک جدول 3*3 که به عنوان تور دروازه به کاربر ارسال می کند و کاربر بعنوان زننده ضربه محسوب می شود با انتخاب یکی از اعداد 1 تا 9 موقعیت هدف ضربه را تعیین می کند و با سیستم بازی می کند.

31 خرداد 1396

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
60 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان