این سرویس یک بازی فوتبال فانتزی می باشد که ابتدا کاربر یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر را بعنوان تیم خود انتخاب می نماید و بعد از آن شروع به چینش یک تیم از بین بازیکنان لیگ برتر در هر پست می نماید. روزانه صبح ها کاربر تیم خود را مدیریت و تقویت نموده و نکات مربیگری، امکان تغییر بازیکنان، بازی تمرینی و بازی پنالتی می تواند انجام دهد و امتیاز کسب نماید. عصر ها هم در کنار محتوا دریافتی امکان برگزاری بازی دوستانه و رسمی را توسط تیم خود دارد که با نتایج خود امتیاز کسب می کند. بازی پنالتی که یکی از قابلیت های کسب امتیاز در صبح ها می باشد به این صورت است که یک جدول 3*3 که به عنوان تور دروازه به کاربر ارسال می کند و کاربر بعنوان زننده ضربه محسوب می شود با انتخاب یکی از اعداد 1 تا 9 موقعیت هدف ضربه را تعیین می کند و با سیستم بازی می کند.

ارسال رایگان 1 به 8010
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8010
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
گلزنی در پنالتی تا یک مرتبه، دریافت نکته مربیگری، انتخاب بازی تمرینی، باخت در گلزنی در بازی پنالتی تا یک مرتبه، دریافت نکته مربیگری، انتخاب بازی تمرینی، باخت در بازی رسمی و دوستانه:100 امتیاز
تساوی در بازی رسمی و دوستانه :200 امتیاز
برد در بازی رسمی و دوستانه:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29 اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
60
هزینه هر پیامک
120 تومان