کاربران در این سرویس، روزانه یک محتوای فوتبالی و ورزشی دریافت می کنند و محتوای دریافتی روزانه شامل اطلاعیه های ورزشی، اعلام نتایج، برنامه مسابقات و نقل و انتقالات خواهد بود. در ادامه اطلاعات و دانش فوتبالی کاربر به چالش دعوت می شود و در صورت خواسته خود وارد این مرحله شده و اطلاعات یک شخصیت مطرح ورزشی عنوان شده و کاربر بایستی نام شخصیت یا اطلاعات مربوط به او را تشخیص دهد و بر اساس تشخیص خود امتیاز کسب نمایند.

31 خرداد 1396

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان