کاربران در این سرویس، روزانه یک محتوای فوتبالی و ورزشی دریافت می کنند و محتوای دریافتی روزانه شامل اطلاعیه های ورزشی، اعلام نتایج، برنامه مسابقات و نقل و انتقالات خواهد بود. در ادامه اطلاعات و دانش فوتبالی کاربر به چالش دعوت می شود و در صورت خواسته خود وارد این مرحله شده و اطلاعات یک شخصیت مطرح ورزشی عنوان شده و کاربر بایستی نام شخصیت یا اطلاعات مربوط به او را تشخیص دهد و بر اساس تشخیص خود امتیاز کسب نمایند.
همچنین در ادامه یک سوال در مورد همان شخصیت مطرح می شود که کاربر در صورت درخواست خود می تواند به آن پاسخ دهد و امتیاز خود را افزایش دهد. همچنین روزانه به 5نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به سوال دوم درخواستی را بدهند، به هر نفر یک شارژ 10.000 ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 8012
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8012
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران با دریافت اولین اتوشارژ 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
تشخیص درست:200 امتیاز
تشخیص غلط:100امتیاز
پاسخ صحیح به سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال:100امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان