این سرویس می کوشد تا با بهره از منابع معتبر نسبت به آموزه های ناب اسلامی در حوزه خانواده، افراد مختلف جامعه را با مفاهیم و سبک های زندگی اسلامی آشنا سازد.در روايات، ويژگی هاى فراوانی براى شايسته ترين زنان و مردان بيان شده است و در سيره معصومان(ع ) نيز ارشاداتى وجود دارد كه مى توان با بهره از آنها با نمونه های خانواده هاى شايسته اسلامی آشنا شد.
در صورت نیاز و علاقه مندی کاربران ، روزانه 2 سوال طراحی شده که کاربران این سرویس می توانند با درخواست خود و پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

ارسال رایگان 1 به 80111 و یا ارسال OZV MOV به شماره 8282
کلید واژه قابل استفاده در این سرویس برای پاسخ دادن به تست ها “mv” می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “mv” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند. مثال: mv 2

ارسال رایگان عبارت LAGHV MOVبه شماره 8282
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعهکشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد MV 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1دی 1396
تاریخ پایان
29اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30سوال
هزینه هر پیامک
120 تومان