آقای گل بازی پیامکیست که کاربر خودش را جای یک بازیکن یا مربی می¬گذارد تا در شرایطی از بازی قرار بگیرد که برایش شرح داده می¬شود. در این صورت او باید از حالت های پیش رو یکی را انتخاب کند و این روند را ادامه دهد تا بتواند به گل برسد. تصمیم گیری صحیح، دانش و دید فوتبالی مخاطب می¬تواند در این بازی نقشی تعیین کننده در امتیازگیری داشته باشد. در این بازی راههایی وجود دارد که نیمی از آنها به گل ختم می¬شود.

ارسال رایگان 1 به 8012
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8012
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران با دریافت اولین اتوشارژ 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
اولین حرکت در بازی:100 امتیاز
نرسیدن به گل:200 امتیاز
رسیدن به گل:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 مهر 1396
تاریخ پایان
29اسفند 1396
تعداد سوالات هر ماه
30
هزینه هر پیامک
120 تومان