آقای گل بازی پیامکیست که کاربر خودش را جای یک بازیکن یا مربی می¬گذارد تا در شرایطی از بازی قرار بگیرد که برایش شرح داده می¬شود. در این صورت او باید از حالت های پیش رو یکی را انتخاب کند و این روند را ادامه دهد تا بتواند به گل برسد. تصمیم گیری صحیح، دانش و دید فوتبالی مخاطب می¬تواند در این بازی نقشی تعیین کننده در امتیازگیری داشته باشد. در این بازی راههایی وجود دارد که نیمی از آنها به گل ختم می¬شود.
همچنین روزانه به 20 نفر اولی که در هر موقعیت گل (در مجموع 4 موقعیت گل وجود دارد) بتوانند به گل برسند نفری یک شارژ 50.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 8012 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می¬باشد و فقط در ازای دریافت پیامک¬های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 8012
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران با دریافت اولین اتوشارژ 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
اولین حرکت در بازی:100 امتیاز
نرسیدن به گل:200 امتیاز
رسیدن به گل:300 امتیاز

تاریخ شروع
1 فروردین 1397
تاریخ پایان
31 خرداد 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان