در این سرویس، کاربران روزانه یک محتوا درباره ستارگان فعلی و سابق لیگ برتر شامل مدیران، مربیان، داوران، بازیکنان و هواداران شاخص تیم ها و غیره دریافت می نمایند که فوتبال دوستان را با حال هوای درون ورزشگاههای لیگ در گذشته و حال آشنا می سازد.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران 2محتوا متنی و سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می توانند با در خواست خود و برای کامل شدن اطلاعاتشان آن را دریافت نمایند و در کنار آن نیز امتیازات خود را افزایش دهند و شانس خود را برای بهرمندی از جوایزه ویژه و خاص این سرویس افزایش دهند.

31 خرداد 1396

تاریخ شروع
1 دی 1395
تاریخ پایان
31 خرداد 1396
تعداد سوالات هر ماه
30 سؤال
هزینه هر پیامک
120 تومان