در این سرویس، کاربران روزانه یک محتوا درباره ستارگان فعلی و سابق فوتبال ایران و جهان و سایر رشته های ورزشی شامل مدیران، مربیان، داوران، بازیکنان و هواداران شاخص تیم ها و غیره دریافت می نمایند که فوتبال دوستان را با حال هوای درون ورزشگاههای لیگ در گذشته و حال آشنا می سازد.
در این سرویس با توجه به علاقه مندی کاربران 2محتوا متنی و سوال طراحی شده است که کاربران این سرویس می توانند با در خواست خود و برای کامل شدن اطلاعاتشان آن را دریافت نمایند و در کنار آن نیز امتیازات خود را افزایش دهند و شانس خود را برای بهرمندی از جوایزه ویژه و خاص این سرویس افزایش دهند. همچنین روزانه به 5نفر اولی که زودتر پاسخ صحیح به سوال دوم درخواستی را بدهند، به هر نفر یک شارژ 10.000ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال رایگان 1 به 61222
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 61222
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به هر سوال:200 امتیاز
پاسخ نادرست به هر سوال:100امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
31
هزینه هر پیامک
120 تومان