این سرویس می کوشد تا با بهره از منابع معتبر نسبت به آموزه های ناب اسلامی در حوزه خانواده، احکام، احادیث، ادعیه های معتبر و… موارد مهم و کاربردی را در اختیار کاربران عزیز قرار دهد. همچنین با توجه به قرار گرفتن در ماه های محرم و صفر سبک و سیاق محتوای این سرویس به سمت و سوی این ماه ها خواهد رفت. با این سرویس امید آن می رود که مخاطبان با فرهنگ عاشورایی و صفات جلیل بزرگان دینی و مذهبی بیش از پیش آشنا شوند.در صورت نیاز و علاقه مندی کاربران ، روزانه 2 سوال طراحی شده که کاربران این سرویس می توانند با درخواست خود و پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

ارسال رایگان 1 به 80111 و یا ارسال OZV MOV به شماره 8282
کلید واژه قابل استفاده در این سرویس برای پاسخ دادن به تست ها “mv” می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “mv” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند. مثال: mv 2

ارسال رایگان عبارت LAGHV MOVبه شماره 8282
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعهکشی شرکت داده خواهد شد.

تاریخ شروع
1 مهر 1397
تاریخ پایان
30 آذر 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 30 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان