در این سرویس مانند تمام سرویس های گفتگو محور، روزانه یک موضوع داغ و جذاب حول ورزش ایران و جهان، خصوصا بازی های لیگ فوتبال ایران توسط «ادمین» مطرح می‏شود و از مخاطبین نظرخواهی می نماید و کاربران نظرات خود را به سرشماره ارسال می‏کنند.
«ادمین» تالار با بررسی همه نظرات، نظرات برتر و منتخب را در پایان روز برای کلیه کاربران ارسال می¬ نماید تا در جریان دیدگاه دیگران قرار گیرند.

ارسال رایگان 1 به 80102
عضویت و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 80102
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100 امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد 100 می توانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
ارسال نظر :300 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1396
تاریخ پایان
31 شهریور 1396
تعداد سوالات هر ماه
62
هزینه هر پیامک
120 تومان