این سرویس یک بازی فوتبال فانتزی می باشد که ابتدا کاربر یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر را بعنوان تیم خود انتخاب می نماید و بعد از آن شروع به چینش یک تیم از بین بازیکنان لیگ برتر در هر پست می نماید. روزانه صبح ها کاربر تیم خود را مدیریت و تقویت نموده و نکات مربیگری، امکان تغییر بازیکنان، بازی تمرینی و بازی پنالتی می تواند انجام دهد و امتیاز کسب نماید. در بازی پنالتی 3 سطح آسان ، متوسط و سخت وجود دارد که به 10 نفر اولی که زودتر گل را به ثمر برسانند شارژ 10،000 ریالی اهدا شود همچنین عصر ها هم در کنار محتوا دریافتی امکان برگزاری بازی دوستانه و رسمی را توسط تیم خود دارد که با نتایج خود امتیاز کسب می کند (به 5 نفر از کاربرانی که زودتر بازی های عصر را انتخاب کنند شارژ 10،000ریالی اهدا می گردد.)
**لازم به ذکر است روزانه مجموعا 15 شارژ 10،000 ریالی برای این سرویس درنظر گرفته شده است.

ارسال رایگان 1 به 8010 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
و دریافت اولین پیامک رایگان می باشد و فقط در ازای دریافت پیامک های بعدی از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان Lبه 8010
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مر
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

تاریخ شروع
1 مهر 1397
تاریخ پایان
30 آذر 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 60 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان