این سرویس می کوشد تا با بهره از منابع معتبر نسبت به آموزه های ناب اسلامی در حوزه خانواده، احکام، احادیث، ادعیه های معتبر و… موارد مهم و کاربردی را در اختیار کاربران عزیز قرار دهد. در این سرویس بیشتر بر روی سیره، احکام، اخلاق، اطلاعات قرآنی، ادعیه و تاریخ تشیع تمرکز دارد و سعی می کند سئوالات و شبهات کاربران را مرتفع سازد.
در صورت نیاز و علاقه مندی کاربران ، روزانه 2 سوال طراحی شده که کاربران این سرویس می توانند با درخواست خود و پاسخگویی به آنها امتیازات خود را افزایش دهند.

ارسال رایگان 1 به 80111 و یا ارسال OZV MOV به شماره 8282
کلید واژه قابل استفاده در این سرویس برای پاسخ دادن به تست ها “mv” می باشد و شرکت کنندگان بایستی شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف “mv” در متن پیامک وارد نموده و آن را به شماره ۸۲۸۲ ارسال نمایند. مثال: mv 2

ارسال رایگان عبارت LAGHV MOVبه شماره 8282
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود.
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعهکشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در پیام ورودشان 100امتیاز دریافت می نمایند و در هر مرحله با ارسال عدد MV 100میتوانند از مجموع امتیازات خود اطلاع یابند.
پاسخ صحیح به سوال 200 امتیاز
پاسخ نادرست به سوال 100 امتیاز

تاریخ شروع
1 تیر 1397
تاریخ پایان
31 شهریور 1397
تعداد سوالات هر ماه
ماهانه 31 عدد
هزینه هر پیامک
120 تومان