چند رسانه ای ها

ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جایزه ویژه کمپین پیامکی زمستان ارسال 1 به 737777 پایان جشنواره زمستانی 1 دستگاه پژو207+ 1کمک هزینه سفر به روسیه