ردیف نام سرویس نحوه عضویت تاریخ قرعه کشی جایزه
1 جشنواره انار ارسال 2 به 737777 هزاران شارژ مناسبتی 500-5000 تومانی
2 جشنواره اپلیکیشن های تابستان ارسال 2 به 737777 پایان جشنواره یک صندوقچه طلا