اپلیکیشن 504تایم با امکانات گوناگون و مفید جهت مرتفع نمودن نیاز های کاربران در خصوص مجموعه کاملی از لغات انگلیسی و فارسی گردآوری و تهیه شده است .اپلیکیشن زبان پای این امکان فوق العاده کاربردی را برای کاربران خود فراهم میکند که نه تنها بتوانند در محیطی بسیار ساده و جذاب به جستجوی کلمات بپردازند، بلکه با هوشمندی بالا به یادآوری تمامی لغات و واژگان جستجو شده میپردازد تا از بانک لغات کاربران عزیز خارج نشوند.
همچنین برای یادگیری و ماندگاری بیشتر لغات برای هر لغت تصویری مرتبط و مثال های فراوان در نظر گرفته شده است.

ارسال رایگان 1 به 738617
عضویت رایگان میباشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738617
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً میتواند عضو سرویس شود .
کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعهکشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز