در دنیای امروز دانش و فناوری و نیز زندگی روزمره افراد، این امر بدیهی است که یادگیری زبان دوم از جمله ملزومات فردی و اجتماعی محصوب میگردد.
بی شک هر فرد در طول دوران یادگیری زبان و یا ارتباطی هرچند انک با زبان دوم از فرهنگ لغت استفاده مستمر دارد و اپلیکیشن 504 تایم مرجعی کامل از لغات ضروری در این حوزه می باشد
اپلیکیشن 504 تایم این امکان فوق العاده کاربردی را برای کاربران خود فراهم میکند که نه تنها بتوانند در محیطی بسیار ساده و جذاب به جستجوی کلمات بپردازند، بلکه با هوشمندی بالا به یادآوری تمامی لغات و واژگان جستجو شده میپردازد تا از بانک لغات کاربران عزیز خارج نشوند.
برای یادگیری و ماندگاری بیشتر لغات برای هر لغت تصویری مرتبط و مثال های فراوان در نظر گرفته شده است.

ارسال رایگان 1 به 738617 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738617