در دنیای امروز دانش و فناوری و نیز زندگی روزمره افراد، این امر بدیهی است که یادگیری زبان دوم از جمله ملزومات فردی و اجتماعی محصوب میگردد.
بی شک هر فرد در طول دوران یادگیری زبان و یا ارتباطی هرچند اندک با زبان دوم از فرهنگ لغت استفاده مستمر دارد و اپلیکیشن 1100مرجعی کامل از لغات ضروری در این حوزه می باشد
اپلیکیشن 1100 این امکان فوق العاده کاربردی را برای کاربران خود فراهم میکند که نه تنها بتوانند در محیطی بسیار ساده و جذاب به جستجوی کلمات بپردازند، بلکه با هوشمندی بالا به یادآوری تمامی لغات و واژگان جستجو شده میپردازد تا از بانک لغات کاربران عزیز خارج نشوند.
برای یادگیری و ماندگاری بیشتر لغات برای هر لغت تصویری مرتبط و مثال های فراوان در نظر گرفته شده است.

ارسال رایگان 1 به 738669 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738669
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز