بازی “کلاغ ران” یک بازی تولید شده ایرانی می باشد که کاربران کنترل انواع مختلفی از کلاغ ها را در دست می گیرند که باید پرواز کرده و به طرق مختلف از جمله انداختن تخم مرغ های شانس روی رهگذران داخل بازی و جمع آوری سکه و اشیای گران بها امتیاز جمع نمایند. هر کلاغ ظاهر گرافیکی، شخصیت، لهجه، قدرت ویژه و ماموریت های خودش را دارد که تجربه جدیدی را به کاربران آن اعم از بازی کننده گان حرفه ای و آماتور می دهد.

ارسال رایگان 1 به 738944 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738944