اپلیکیشن سرگرمی “پروفیس” یک برنامه جهت اختصاصی سازی عکس های کاربران بصورت فکاهی طراحی و تولید شده، تا بتواند زمان فراقت خوبی را برای کاربران تکمیل نماید.
ارائه پکیج کاملی از خدمات مربوط به تصویر سازی و تغییرات عکس های شخصی و عمومی به صورت فانتزی برای کاربران در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر مجموعه کاملی از اشکال صورت انسان و صورتک های با مزه در این برنامه جمع آوری شده تا کاربران با تغییرات و تصویر سازی عکس های خود آن را برای خود ذخیره نمایند و یا در شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارند.

ارسال رایگان 1 به 738849
عضویت رایگان می باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738849
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز