اپلیکیشن نوت کوله این امکان فوق العاده کاربردی را برای کاربران خود فراهم می¬کند که نه تنها بتوانند در محیطی بسیار ساده و جذاب به جستجوی دستگاه ها (بسترها) و سازها و موسیقیدانان بپردازند بلکه در هر بخش با امکانات ویژه ی مربوط به آن بخش راه ساده تر و جذاب تری را فراگیری علم موسیقی پیش بگیرند.
برای هر دستگاه (بستر) موسیقی تعداد زیادی زیر مجموعه به همراه نمایش محل اجرای آن ها روی کلید سُل و همچنین نمونه ی صوتی اجرا در آن بستر وجود دارد ، در بخش ساز ها علاوه بر نمایش عکس ها و توضیحات ساز ، بازه ی اجرای آن روی خطوط موسیقی و نمونه ی تک نوازی آن ساز بخصوص وجود دارد ، در بخش موسیقیدانان علاوه بر عکس ها و بیوگرافیشان ، آثار برتر آهنگسازان جهت آشنایی بیشتر با آنان وجود دارد .

ارسال رایگان 1 به 738651 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738651
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می¬تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه¬کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز