این اپلیکیشن از معدود نمونه هاییست که به کاربران امکان یادگیری ریشه لغات را میدهد و این باعث یادگیری و ماندگاری بیشتر لغات در ذهن میشود. اپلیکیشن زبان پرو از نمونههای مشابه خارجی خود کاربردیتر و جذابتر است. امکان جستجوی لغات بر اساس ریشه یا ریشه بر اساس لغات از جمله امکانات منحصر به فرد این اپ میباشد. از جذابیتهای آموزشی دیگر، امکان دیدن و استفاده لغت در جمله و همچنین نمونه کاربرد واقعی میباشد.

ارسال رایگان 1 به 738847
عضویت رایگان می باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738847
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز