این اپلیکیشن از معدود نمونه هاییست که به کاربران امکان یادگیری ریشه لغات را میدهد و این باعث یادگیری و ماندگاری بیشتر لغات در ذهن میشود. اپلیکیشن زبان پرو از نمونه های مشابه خارجی خود کاربردی تر و جذاب تر است. امکان جستجوی لغات بر اساس ریشه یا ریشه بر اساس لغات از جمله امکانات منحصر به فرد این اپ می باشد. از جذابیتهای آموزشی دیگر، امکان دیدن و استفاده لغت در جمله و همچنین نمونه کاربرد واقعی میباشد.

ارسال رایگان 1 به 738847 و سپس ارسال تاییدیه آن به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738847