برنامه مورد بررسی در دسته برنامه های موبایل خبرخوان جای می گیرد. پلی ارتباطی میان کاربران و خبرگزاری های مطرح فارسی جهت دسترسی به آخرین عناوین خبری و مطالعه آن به آسان ترین شکل ممکن. کاربران در ساعات مختلف شبانه روز قادر خواهند بود تمام خبرهایی که در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد را از طریق این برنامه مشاهده کنند و در صورت تمایل متن کامل خبر را نیز مطالعه کنند. این برنامه در حوزه خبرگزاری، اطلاع رسانی و notification فعالیت خواهد کرد.
شایان ذکر است، افزودن ویژگی های کاربردی در طی بروزرسانی های منظم، از اهداف مهم، در مسیر توصعه این سرویس خواهد بود!

ارسال رایگان 1 به 738848 و سپس ارسال B123 به سرشماره اعلامی
عضویت رایگان می¬باشد و فقط در ازای هر روز شارژینگ 300 تومان از کاربر هزینه کسر خواهد شد.

ارسال رایگان L به 738848
با لغو سرویس در هر مرحله، تمامی امتیازات کسب شده برای کاربر محفوظ خواهد ماند و در هر مرحله مشترک مجدداً می تواند عضو سرویس شود. کاربر بر اساس امتیازاتی که تا هر لحظه کسب کرده است در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

با شروع جشنواره کاربران در اولین شارژینگ 100 امتیاز دریافت می نمایند. (در روز اول جمع امتیازات 400 می باشد)
هر روز شارژینگ:300امتیاز